Reference

  • TI Automotive AC, s.r.o.
  • ŠKODA MACHINE TOOL – kooperace při servisu a montáži obráběcích strojů
  • Krušnohorské strojírny – generální opravy převodových soukolí dle zadání, obrábění kovů
  • Czech Coal Services – dodávky vyráběných náhradních dílů pro těžební stroje
  • ŠKODA POWER – montáž deskového pole, dodávky obráběných dílů
  • Energetické opravny – dodávky obráběných dílů – paroplyn, GO vynašeče škváry, GO soustruhu – lokalita elektrárna Mělník, dodávky dle zadávací dokumentace
  • VVV Most – svářečské práce dle zadání – lokalita elektrárna Tušimice, lokalita Spolana Neratovice
  • Tenza – oplocení – projekt Bioplynová stanice Ahníkov, výroba a montáž OK schodiště a lávek
  • JOPO Constructions – dodávky svařovaných ocelových konstrukcí
  • Sedra Tools – demontáž, stěhování a zpětná montáž obráběcích strojů
O nás
Nabídka kovoobrábění, zámečnických prací, svařování a manipulace s nákladem. Servis obráběcích strojů.
Adresa provozovny